GranMar

GRANITY - BAZALTY - ŁUPKI

Granit jest skałą pochodzenia wulkanicznego o strukturze krystalicznej z domieszką rozmaitych minerałów, co nadaje mu bogactwo kolorów i form. Jest to najtwardszy i najbardziej wytrzymały na naciski i ścieranie kamień, bardzo odporny na wysokie lub niskie temperatury, całkowicie niepalny, nie podlega niszczącemu oddziaływaniu większości substancji chemicznych, nawet żrących. Jedynie długotrwałe - przez tysiąclecia - oddziaływanie warunków atmosferycznych i wód przyczynia się do degradacji skał granitowych

Dzięki tym właściwościom i walorom estetycznym od wieków stosuje się go z powodzeniem do budowy dróg, chodników, placów, mostów, obiektów o charakterze publicznym czy budowli sakralnych a także, jako elementy architektury ogrodowej i w rzeźbiarstwie. Postęp techniki i technologii sprawił, że zaczęto na ogromną skalę stosować okładziny granitowe na fasady imponujących budynków, do produkcji posadzek, schodów, parapetów, blatów kuchennych i łazienkowych. Blaty kuchenne z granitu, po odpowiednim zaimpregnowaniu dla ograniczenia kapilarności międzykrystalicznej, praktycznie są niezniszczalne.

Kolejną zaletą granitu jest jego ekologiczny charakter, co w obecnych czasach jest niezmiernie ważne. Procesie wydobycia i przetwarzania nie stosuje się żadnych szkodliwych technologii ani substancji a odpady poprodukcyjne wykorzystywane są później jako kruszywo.

Dostępne płyty

UWAGA - ze względu na specyfikę ustawień kart graficznych i monitorów przedstawione przykłady kolorystycznie mogą się różnić ze stanem faktycznym.

ZOBACZ NASZE REALIZACJE